Biografie

Rouwkaart

Peter Greve is geboren in 1931 in Den Haag. Hij kreeg muzikaal onderricht van Jean Antonietti en Léon Orthel (piano), Theo Laanen (trompet), Dr Marcus van Crevel (theorie) en van Willem Frederik Bon, Myers Foggin (UK) en Terence Lovett (UK) (orkestdirectie). Daarnaast studeerde hij scheikunde aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij in 1959 (cum laude) promoveerde op een biochemisch-technologisch onderwerp.
Na zijn promotie werkte hij als wetenschappelijk onderzoeker bij de farmaceutische industrie Philips-Duphar te Weesp en bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te Bilthoven. Daarnaast en na zijn pensionering bij de Nederlandse overheid in 1991 werkte hij als consultant voor nationale en internationale organisaties als de Union Nations (UN) Food and Agricultural Organization (FAO), UN-World Health Organization (WHO), UN-International Atomic Energy Agency (IAEA), de Europese Unie (EU) en het Project Uitzending Managers (PUM) (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland), met name in Oost-Azië, Oost-Europa, Arabische landen, Midden-Amerika en Zuidelijk Afrika.
Naast zijn werk als wetenschapper bleef hij zich actief bezighouden met muziek, o.a. als pianist-begeleider, arrangeur en dirigent. Na zijn pensionering als consultant in 2002 is hij full-time muzikant en heeft hij zijn sinds zijn vroege jeugd gekoesterde wens ooit eens door te gaan in de muziek als componist kunnen realiseren.

Peter Greve is gevestigd als zelfstandig componist en arrangeur te ‘s-Graveland. Hij geeft zijn werken (zowel partituren als partijen) uit via de Stichting “Peter Greve, componist & arrangeur” (voor nadere gegevens over deze Stichting zie “Contactgegevens”). Een overzicht van zijn tot nu toe gepubliceerde werken is te vinden op deze website.
Peter Greve is lid van het Nieuw GeNeCo (Genootschap van Nederlandse Componisten) en het Buma-Stemra.

Persoonlijke levensloop

Ik was waarschijnlijk 6 of 7 jaar oud toen ik voor mezelf vaststelde dat ik “later” componist wilde worden: Mozart, Beethoven en Schubert waren in mijn ouderlijk huis frequente, hooggeëerde en bijna lijfelijk aanwezige gasten, en als Bach’s Matthäuspassion uit de radio klonk moest iedereen in huis stil zijn. Muziek bedenken, opschrijven, laten uitvoeren en dan ook nog lof daarvoor ontvangen was een concreet, wenkend perspectief voor mij: dat daarvoor eerst lang en intensief gewerkt moet worden, werd mij pas later duidelijk, vooral toen degenen die mijn opleiding moesten financieren lieten merken dat muziek, – en speciaal het componeren – , weliswaar heel mooie zaken waren, maar dat ik die maar voor mijn vrije tijd moest bewaren.
Scheikunde werd zodoende een tweede, maar achteraf gezien wel verstandige keuze in de onzekere tijd na WOII. Ik heb er beslist geen spijt van gehad: ik heb interessant onderzoek kunnen doen, interessante plaatsen kunnen bezoeken en interessante mensen leren kennen. Een aantal zaken, zoals professioneel-ambachtelijk handelen, kritisch op jezelf zijn, opdrachtgevers “waar voor hun geld geven”, een goed collega proberen te zijn, weten waar je het over hebt, e.d. zijn zowel voor een wetenschapper als voor een kunstenaar wezenlijk voor een verantwoordelijke beroepsuitoefening, en dat een laboratorium er anders uitziet dan een concertzaal is daarbij vergeleken secundair.
Wie de componistenopleiding aan een Conservatorium volgt kan in de loop van 5-6 jaar geconcentreerd werken aan het verwerven van basiskennis en elementaire vaardigheden, en dan zijn eigen weg proberen te vinden. Diezelfde kennis en vaardigheden kan men zich ook in parttime eigen maken: er zijn uitstekende cursussen en leraren te vinden, literatuur is in ruime mate beschikbaar, oren open houden kan iedereen en “kilometers maken” kan thuis ook, zolang vlakgom en prullenmand binnen handbereik blijven. Het duurt allemaal alleen wat langer, in mijn geval 50 jaar, voordat men zich als componist durft te profileren. Toen mij dit in mijn 70e levensjaar overkwam, heb ik dat als een “thuiskomst” ervaren en alles wat daarvóór voorgevallen was als “Les Préludes” leren zien.
De foto’s op deze pagina illustreren deze lange aanloopfase: van kleuter (linksboven), via “jonge doctor” naar onderzoeker, consultant, gedecoreerd wetenschapper en (rechtsonder) collega chemicus-componist Borodin. Het hoofdstuk chemie is hiermee afgesloten: op de volgende pagina’s zal uitsluitend over muziek gesproken worden.

Contactgegevens

naam Stichting: “Peter Greve, componist & arrangeur”
oprichtingsdatum: 20-06-2013
vestigingsplaats: ‘s-Graveland
e-mailadres: pagreve@outlook.com
telefoon: 035-6564208
registratienummer Kamer van Koophandel Den Haag: 58207627
doelstellingen Stichting: het bevorderen van de (beoefening van) de podiumkunst en de scheppende kunst, het verwerven, beheren, verspreiden, doen uitvoeren en in stand houden van composities en arrangementen van Peter Greve.

Links

Vereniging Nieuw Geneco (vroeger: Genootschap van Nederlandse Componisten): www.geneco.nl
Federatie van Amateur Symfonie Orkesten (FASO): www.faso.eu
Web-design: www.dezoelehaven.nl
Web-building: www.sabine.nl
Koor: www.amersfoortskamerkoor.nl
Koor: www.dewittacademy.com
Ensemble: www.blazersensembleraak.nl
Boni Rietveld: abmrietveld@hetnet.nl
Bladmuziek voor beiaard: http://webshop.beiaardcentrum.nl

colofon
ontwerp: De Zoele Haven, Amsterdam
sitebouw: Sabine.nl, Amsterdam
webmaster: Peter Greve
< terug naar boven