39 – In Memoriam, het afscheid

IN MEMORIAM

Bij het afscheid van Peter, 17 september 2021, was de première van het door hemzelf gecomponeerde In Memoriam. 11 januari is zijn geboortedag, een mooi moment om het te beluisteren en even aan hem te denken.

Peter heeft nog aanwijzingen gegeven aan de musici. Hij vond het niet erg dat hij het niet meer zou horen, hij had het immers talloze keren in zijn hoofd afgespeeld.

Met dank aan Harry Imre Dijkstra op klarinet, Ephraim van IJzerlooi op cello, Antal Sporck op piano en Martin Claassens achter de knoppen voor deze fijnzinnige opname in Het Witte Kerkje in Baarn.

Zomer 2022 wordt Peters nieuwe cd met de opname gepresenteerd, vergezeld van andere composities. Zijn vorige cd’s zijn ook via Spotify te beluisteren.

Lees ‘We Remember’ van muziekuitgever Parma, met een overzicht van Peters composities

Luister andere cd’s via Spotify


00 – algemeen

Van de volgende werken zijn gedrukte partijen klaar voor gebruik beschikbaar als pdf of als hard copies tegen nader met de componist (tevens uitgever) te bespreken voorwaarden.
Contactadres: pagreve@outlook.com
Partituren zijn gratis downloadbaar voor eigen of PR-gebruik door te klikken op onderstaande doorverwijzingen.
Van de met een * voorziene titels zijn audio- en/of video-opnamen beschikbaar. Voor afspelen, klik op de betreffende link onder de doorwijzing “*Download ….”. Audiobestanden < 8 MB kunnen direct aangeklikt worden, grotere audiobestanden en alle videobestanden moeten eerst van elders gedownload worden; dit kan iets meer tijd in beslag nemen.

Beschermd: 38 – Oerbos, symfonisch gedicht voor harmonie-orkest (2020)

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Voer hieronder je wachtwoord in om het te bekijken:

37 – Sonatine voor pianosolo (in de geest van Willem Pijper) (2019)

Het werk is geschreven ter gelegenheid van de 10e bijeenkomst van het componisten-samenwerkingsverband “Somextro” op 30 juni 2019. Het is geschreven in de geest van één van de belangrijkste Nederlandse componisten uit de eerste helft van de 20e eeuw, Willem Pijper (1894-1947).
Met de verwijzing naar Pijper is vooral zijn structurele bondigheid en zijn gebruik van muzikale “kiemcellen” bedoeld: niet zozeer zijn harmonisch idioom, dat veelal gebaseerd is op bi- of poly-(majeur/mineur)tonaliteit. In plaats daarvan heb ik in deze Sonatine een speciaal tonaal systeem gebruikt, dat uitgaat van vier 7-tonige modi en vijf 5-stemmige akkoorden (meer details in de hieronder vermelde Toelichting).
De Sonatine omvat 3 korte, in elkaar overlopende delen (snel – langzaam – snel), die samen een klassieke Sonatevorm vormen.
Uitvoeringstijd: ca 3 min.
– Download partituur:
37 Piano score
Download toelichting op het gebruikte tonaal systeem:
37 Toelichting bij Modi & akkoorden
37 Modi & Akkoorden (NL)

36 – “Prelude, Chorale & Voluntary” voor beiaard en klankspoor (2018)

Het werk is geschreven voor beiaard en een langs electronische weg op basis van geluidssamples verkregen klankspoor, – in het onderhavige geval afkomstig van het orgel in de Union Chapel in Londen. De beiaardpartij is live opgenomen; synchroniteit tussen de carillonpartij en het klankspoor is bewerkstelligd m.b.v. een klikspoor dat tijdens de opname via een hoofdtelefoon aan de beiaardier, – alleen hoorbaar voor hem -, werd doorgegeven. Daarna zijn de twee partijen in een eindmix langs electronische weg geëdit en gecombineerd.
Delen:
I: Prelude
II: Chorale (Mantra) – Choral variation
III: Voluntary (Theme with 4 variations and Coda)
Totale uitvoeringstijd: 5¼ min.
Uitvoerenden:
Orgel-klankspoor: Fred Vogels, carillon: Wim Ruitenbeek (stadsbeiaardier van de Gemeente Hilversum op het carillon van het plaatselijke Raadhuis), mix- en geluidstechniek: Martin Claassens
Download audio-opname:

35 – “Scaramuccia” voor orkest (2018)

Het werk is geschreven in opdracht van het symfonie-orkest “Scaramouche”, te gebruiken als herkenningsmelodie of toegift bij hun concerten. Het is een vrije, eendelige adaptatie van Milhaud’s “Scaramouche” voor (oorspronkelijk) 2 piano’s, waarbij elementen uit de 3 delen van het originele werk gecombineerd zijn tot een korte, prettig speelbare hommage aan de veelzijdige componist Milhaud.
“Scaramouche” is de Franse naam voor een figuur uit de Italiaanse Commedia dell’ Arte; “Scaramuccia” is daarvan de Italiaanse versie.
Bezetting: fl, picc, 2hb, 2 kl, 2fg, 2hr, 2trp, slgwrk (1 sp.), hrp (optioneel), str
Uitvoeringstijd: ca 3 min. 
– Download partituur:
35 Orkestbezetting
35 Partituur (versie met harp)
35 Partituur (versie zonder harp)

34 – Concerto grosso (“Bipolariteiten”) voor kamerorkest (2018)

Het werk is een omwerking van de Partita voor 11 koperblazers (cat.nr. 02) voor een dubbelkorig kamerorkest, waarbij het eerste koor bestaat uit 6 blazers (fl, hb, kl, 2hr, fg) en het tweede uit strijkers (4viI/4viII/4ve/2vc/1cb). Het motto “Bipolariteiten” wordt muzikaal uitgewerkt in de instrumentatie (blazers vs strijkers, soli vs tutti), tonaliteit (tonaal vs atonaal), stijl (archaïserend vs hedendaags), thematiek (stijgend vs dalend) en inhoud (persoon vs massa, orde vs chaos). Het werk is vooral bedoeld als “speelstuk”, waarbij de uitvoerenden hun technische en expressieve mogelijkheden kunnen inbrengen in een afwisselend harmonieuze en botsende dialoog.
Uitvoeringstijd: ca 10 min.
– Download partituur:
34 Part1
34 Part2
34 Part3

33* – “Thuiskomst”, allegorie voor gemengd koor en orkest, met illustraties van Rik van Linden van den Heuvell (2017)

Het werk is geschreven in opdracht van het Goois Symphonie Orkest (GSO) te Hilversum ter gelegenheid van het 35e jubileum van het orkest. De Gemeente Hilversum sponsorde de opdracht in het kader van het evenement “Hilversum 100 jaar Mediastad” dat eveneens in 2018 plaats vond.
Première en “deuxième” vonden plaats op 09-, resp. 10-06-2018 in het Muziekgebouw van de Omroep (MCO) in Hilversum o.l.v. Joost Geevers; medewerking werd verleend door de Christelijke Oratorium Vereniging (COV) te Hilversum o.l.v. Piet Roorda. De tijdens de uitvoering  vertoonde illustraties werden gemaakt door Rik van Linden van den Heuvell.
Onderwerp van het werk is het proces van volwassen worden zoals dat zich in een jong persoon (m/v) voltrekt: het bewust worden van de eigen persoonlijkheid en de relatie daarvan tot de buitenwereld. Dit proces wordt op allegorisch-symbolische wijze geïllustreerd in de handeling, muziek en beelden.
I: Allegro energico; II: Agitato; III: Adagio; IV: Agitato; V: Tempo I
Bezetting: koor (SATB), 2fl (II ook picc), 2hb (II ook eh), 2kl (II ook bkl), 2fg, 3hr, 2trp, trb, tb, slgwrk (3 p), pf, str
Uitvoeringstijd: 15 min.
Download scenario:
33 Scenario
– Download partituur:
33 Part1a
33 Part1b
33 Part2
33 Part3
33 Part4
33 Part5
– Download interview Gooi- en Eemlander dd 07-06-2018
PDF (22)
– Download audio-visuele film via YouTube:
https://youtu.be/bsRaHCbEXFY

32* – “Cascades”, 6 korte stukken voor computergestuurde beiaardautomaat (2016)

De stukken werden geschreven voor een compositiewedstrijd, uitgeschreven door het Cultuurcentrum De Adelberg te Lommel (België), t.b.v. de beiaard in de toren van de plaatselijke St.Pietersbandenkerk. Aanleiding voor de compositiewedstrijd was de plaatsing van een nieuwe electronische automaat ter bediening van het carillon.
Aan het vierde deel, “Mantra”, werd de 2e prijs in de wedstrijd toegekend, waarna het werk werd opgenomen in het reguliere uurrepertoire van de beiaard. Bij de prijs hoorde een glazen kunstvoorwerp, vervaardigd door Ingrid Arts, als freelancer werkzaam voor het Glazen Huis te Lommel.
I: Entrada in modo russico; II: Wiegelied; III: Gigue/Jig; IV: Mantra; V: Pastorale; VI: Deciso
Bezetting: carillon, 3-oktaven, omvang: c-c3
Uitvoeringstijd per deel: 15-35 sec.
– Download partituur:
1-entrada-in-modo-russico 2-wiegelied 3-gigue 4-mantra 5-pastorale 6-deciso

– Download audio-videoregistratie via YouTube:

https://youtu.be/oJpaITjDr_g

31 – “In Memoriam” voor klarinet, cello en piano (2016)

Elementen uit het Trio voor klarinet, cello en piano uit 2012 (zie cat.nr. 22) werden met nieuw geschreven gedeelten samengevoegd tot een ééndelig “In Memoriam” voor dezelfde bezetting. Het motto van het werk luidt: “Als alleen de herinnering nog levend is“.
Het werk heeft de vorm van een Ciaconna met 12 variaties en coda. Muzikale stijlmiddelen uit de vroege Renaissance tot heden zijn gebruikt om het tijdloze karakter van rouwverwerking aan te duiden.
Uitvoeringstijd: 6½ min.
De bladmuziek (partituur en partijen) is te bestellen bij MatchingArts Collective via de link:
http://www.ma-collective.com/edition/sheet-music/product/88-greve-%E2%80%93-in-memoriam-2015-for-clarinet-cello-and-piano

30 – “For Frank”: Five Pieces for Piano duet (2015)

T.b.v. ons beider genoegen en gezamenlijke studie bewerkte ik voor mijn vriend en partner Frank Herman vier van de Liederen op Oost-Europese volkspoëzie voor gemengd koor met 4-handig pianobegeleiding (cat.nr. 05) en het laatste deel (Aksak) van de Fluitsonate (cat.nr. 03) voor piano 4-handig. De delen kunnen zowel apart als in een andere volgorde gespeeld worden.
I: Drinking songs; II: Round dance; III: Daina (Lithuanian ballad); IV: Love song; V: Aksak
Bezetting: piano 4-handig
Uitvoeringstijd: ca 13 min.
– Download partituur:
I: 30 Part1
II: 30 Part2
III: 30 Part3
IV: 30 Part4
V: 30 Part5

29* – “Arctic Saga”, audio/video-DVD met illustraties van Rik van Linden van den Heuvell (2015)

De handeling van deze audio-visuele vertelling is uit eigen fantasie ontstaan. Het verhaal focust in op een gemeenschap van “Trollen”: kleine magische wezens met bijna menselijke eigenschappen die in veel Scandinavische volksverhalen voorkomen. Muziek en illustraties, – ruim 90 statische beelden van Rik van Linden van den Heuvell -, beschrijven tesamen hoe de trollen reageren op de barre leefomstandigheden in de arctische winter, op elkaar en op de heftige overgang van de winter in de lente.
De DVD omvat 4 films: de eerste film gebruikt “Magic Winter” (cat.nr.11) als audio-track, de tweede “Symfonietta” (cat.nr.27). Scenario en illustraties zijn voor beide films hetzelfde.
De derde film geeft een impressie van de repetities en opnamesessie van de eerste audio-track, de vierde film laat een deel zien van het ontstaansproces van Rik’s illustraties.
De afspeelduur van de films bedraagt resp. 18, 18½, 7 en 2 min.
Het scenario wordt tussen de delen van de audio-track voorgelezen door de Britse acteur Stewart Clapp.
– Voor namen van de uitvoerenden en voor toegang tot de bijbehorende partituren en CD-opnames, zie onder cat.nrs. 11 en 27;
– voor aanschaf DVD, zie kolom “bestellen” onder “DVD#2”;
– voor interview met de auteurs in het “Bussums Nieuws”  dd 09-12-2015, zie kolom “artikelen”, onder “09 – interview in het Bussums Nieuws”
– download de tweede film (audio- en video) via YouTube:
https://youtu.be/APpjHoia4GU

28* – Symfonietta voor kamerorkest (2014)

Het onder cat .nr. 11 beschreven werk “Magic Winter” werd uitgebreid en omgewerkt tot een Symfonietta voor kamerorkest.
I: Adagio – Allegro vivace – Tempo I; II: Adagio – Andante espressivo – Tempo I; III: Allegro moderato
Bezetting: 2fl(II ook picc) hb EH 2kl(II ook bkl) 2fg 2hr trp slgwrk(1sp) pf(ook cel) str
Uitvoeringstijd: ca 16 min.
– Download partituur:
I: 28 Part1
II: 28 Part2
III: 28 Part3
– Download toelichting:
28 Explanation
– *Download CD-opname gemaakt op 06-12-2014 in het Besedni Dum te Brno met het Brno Philharmonisch Orkest olv Mikel Toms (deel I, II, III):

27* – “Het Paleis van de Droomkoning”, audio/video-DVD met illustraties van Rik van Linden van den Heuvell (2013)

Het onder cat.nr. 06 beschreven symfonisch gedicht “Het Paleis van de Droomkoning” diende als basis voor deze op DVD uitgebrachte audio-visuele productie. De in het scenario vertelde gebeurtenissen zijn geïllustreerd met ruim 60 tekeningen van mediavormgever Rik van Linden van den Heuvell.
I: Zonsondergang; II: De Nachtmerries; III: De Droomkoning; IV: Siegbert en Santje; V: De Pianostemmer; VI: Tante Anette; VII: De Generaal; VIII: De Verdamping; IX: Zonsopgang
Afspeeltijd: ca 11 min.
– DVD bestellen: zie kolom rechts “bestellen”, onder “DVD#1”
– Download scenario (Nederlandse tekst):
27 Scenario (NL) (per scène)
– *Download trailer (ca 1½ min.):
http://youtu.be/E2E_JjHO8S8

– *Download het gehele werk (audio- en video) via YouTube (copy & paste): https://youtu.be/mYsn9H47COE of youtube.com/watch?v=Rwm5jb1xE3c

26 – “Arctic Elegy” voor strijksextet (2013)

Het onder cat.nr. 25 beschreven werk is ook beschikbaar in een versie voor strijksextet. De (niet flexibele) bezetting hiervan is: 2vi 2ve vc cb.
Uitvoeringstijd: ca 6 min.
– Download partituur:
26 Part String sextet
– Download toelichting (Engelstalig):
26 Explanation

25 – “Arctic Elegy” voor flexibel instrumentaal ensemble (4 stemmen en piano) (2013)

Bezetting: flexibel (vgl Toelichting)
Uitvoeringstijd: ca 6 min.
– Download partituur:
25 Part, multipurpose
– Download toelichting:
25 Toelichting

24 – Partita voor klarinettenensemble en piano (2013)

I: Sinfonia: largo maestoso – allegro energico; II: Canzon per Sonar (“Terugblik op Giovanni Gabrieli”): sostenuto – allegro – tempo I; III: Motu proprio: allegro giusto
Bezetting: 2es-kl 3bes-kl bh alt-kl 4bas-kl contrabas-kl
Uitvoeringstijd: ca 9 min.
– Download partituur:
I: 24 Part1
II: 24 Part2
III: 24 Part3
– Download toelichting (Engelstalig):
24 Explanation

23 – Concerto da camera voor 10 blazers, contrabas en piano (2013)

I: Sinfonia: largo maestoso – allegro energico; II: Canzon per Sonar (“Terugblik op Giovanni Gabrieli”): sostenuto – allegro – tempo I; III: Motu proprio: allegro giusto
Bezetting: 2fl hb EH kl bas-kl 2 fg 2 hr pf cb
Uitvoeringstijd: ca 9 min.
– Download partituur:
I: 23 Part1
II: 23 Part2
III:
 23 Part3
– Download toelichting:
23 Toelichting

22* – Trio voor klarinet, fagot of violoncello en piano, in memoriam Mary van Veen-Viëtor (2012)

I: Introduzione – Allegretto amabile, con moto – Agitato (“Nachtmusik”) – Tempo I; II: Passacaglia: Andante tranquillo; III: Allegro giocoso
Bezetting: kl(A) fg/vc pf
Uitvoeringstijd: ca 15 min.
– Download partituur:
I: 22 Part1 (NL)
II: 22 Part2 (NL)
III: 22 Part3 (NL)
– Download toelichting:
22 Toelichting
– *Download:
CD-opname gemaakt op 20 December, 2013 in de Keizersgracht 550, Amsterdam Uitvoerenden: Maarten van Veen, klarinet, Barbara Miller, cello en Peter Greve, piano

– *CD-opname: track 12-14 op “Pinnacle”, uitgebracht door Navona Records (zie kolom “Bestellen”, CD#16)
Uitvoerenden: Yhasmin Valenzuele, klarinet, Leo Eguchi, cello en Karolina Rojahn, piano
Opgenomen op 27-05-2015 in de Futura Productions Studio in Roslindale (VS)

21 – “Drieslag”, 3 korte liederen voor gemengd koor, piano en slagwerk (2012)

I: Aftelkanon; II: Marche funèbre; III: Ketellapper
Bezetting: SATB pf slgwrk (wood block, djembe, pannen en deksels)
(aangepaste versie van 3 liederen uit cat.nr. 19)
Uitvoeringstijd: ca 3 min.
– Download partituur:
I: 21 Part1 (versie 02)

II: 21 Part2 (versie 02)
III: 21 Part3 (versie 02)
– Download tekst:
21 Teksten

20* – “Horizonten”, vierluik voor fluit, bas-klarinet, piano en slagwerk (2012)

I: Adagio; II: Allegretto con moto; III: Allegro tumultuoso; IV: Andante tranquillo
Bezetting: fl(ook picc) bas-kl pf slgwrk(1 sp)
Uitvoeringstijd: ca 7 min.
– Download partituur:
20 Part
– Download toelichting (Engelstalig):
20 Explanation
– *Download electronische registratie gemaakt door Eddy Geeraerts, België (alleen audio)

– *Download  electronische registratie (audio met gelijktijdige projectie van bij de verschillende delen horende trefwoorden, Nederlandstalig):
http://youtube.com/watch?v= VCNYt0U89tQ (kopieer in browser),
of: ga naar http://youtube.com en typ in: “Peter Greve Horizonten”

19* – “Van toen de wereld nog nieuw was”, liederen op Nederlandse kinderpoëzie voor bariton-solo, gemengd koor, blaaskwintet, piano en slagwerk (2012)

Herziene versie (voorzover niet anders vermeld: versie 02) van het onder 07 beschreven werk (= versie 01).
I: Het Algemeen; II: De Lente; III*: Annemieke; IV: Aftelkanon; V: Chanson; VI*: Kat; VII*: Cortège; VIII*: Ketellapper; IX*: Bellen blazen; X: Verkering I; XI: Verkering II; XII*: Carnaval der Zotten (Can-can Finale): Lof der Brave Kind’ren – Triomf der Stoute Kind’ren
Bezetting: bariton-solo SATB fl(ook picc) hb(ook EH) kl(ook bh of bas-kl) hr fg slgwrk(1 sp) pf
Uitvoeringstijd: ca 15 min.
– Download partituur:
I: 19 Part1
II: 19 Part2
III: 19 Part3
IV: 19 Part4 (versie 03)
IV: 19 Part4 (versie 04)
V: 19 Part5
VI: 19 Part6
VII: 19 Koor7 (versie 02)
VII: 19 Part7 (versie 03)
VIII: 19 Part8
IX: 19 Part9
X: 19 Part10
XI: 19 Part11
XII: 19 Part12
– Download toelichtingen:
Titelpg + inleiding (blz.1-3)
Teksten (blz.4-7)
Toelichting modi (blz.8)
Notenvoorbeelden modi (blz.9)
– Download korte samenvatting:
Korte samenvatting (NL)
– *Download audio-opname (deel I, III, VI, VII, VIII, IX, XII):

Uitvoerenden: Het Amersfoorts KamerKoor (bariton-solist: Peter Bruinsma), het Fectio Blaaskwintet, Peter Greve (piano), Arend Bruijn (slagwerk), het geheel o.l.v. Jos Leussink.
Opname gemaakt in de St. Aegtenkapel in Amersfoort op 14-04-2012.

18* – “Aria à la mémoire de M. Francis Poulenc, mi-gamin, mi-moine” voor trompet en orgel (2011)

Bezetting: trp(C en/of Bes) org
Uitvoeringstijd: ca 5 min.
– Download partituur:
18 Part
– Download toelichting:
18 Toelichting

– *CD-opname:
Track 2 op CD “In Tandem”, uitgebracht door Navona Records (te beluisteren via o.a. Spotity)

Uitvoerenden: Ondrej Jurceka, trompet en Karel Martinek, orgel

17* – Partita voor dubbelblaaskwintet met bas-instrument (2011)

Herinstrumentatie van het onder 02 genoemde werk. Deze versie verkreeg een Eervolle Vermelding bij het festival CoMA (“Contemporary Music for All”) in Maastricht op 06-11-2011.
I: Sinfonia: Largo – Allegro energico – Tempo I; II: Canzon per Sonar (“Terugblik op Giovanni Gabrieli”): Sostenuto – Allegro – Tempo I; III: Motu proprio: Allegro giusto
Bezetting: 2fl hb EH kl bh(of bas-kl) 2fg 2hr cb(of cfg, of tb)
Uitvoeringstijd: ca 9 min.
– Download partituur:
I: 17 Part1
II: 17 Part2
III: 17 Part3
– Download interview met het “Akkoord Magazine” n.a.v. de compositiewedstrijd bij het CoMA-Maastricht festival 2011:
Interview Akkoord
– *Download audio/video-opname:
www.youtube.com/watch?v=2IVjQ-rXcCU
Uitvoerenden: Blazersensemble RAAK o.l.v. Txemi Extebarria. Live opname gemaakt tijdens de première op 06-11-2011 in de St. Janskerk te Maastricht.

16* – “Bijwerkingen”, psycho-farmacologische excursie voor 5 blazers (2011)

Bezetting:
Er zijn 3 versies:
– voor rietkwintet (hb/EH kl altsax baskl fg)
– voor traditioneel blaaskwintet (fl hb/EH kl hr fg)
– voor electronische registratie (“fl/hb/EH kl altsax baskl fg”)
Uitvoeringstijd: ca 5 min.
– Download partituur:
16 Part (rietkwintet)
16 Part (blaaskwintet)
16 Part (electronische versie)
– Download toelichting voor uitvoerenden (Engelstalig):
16 Explanation to performers
– Download toelichting voor toehoorders (Engelstalig):
16 Explanation to listeners
– *Download electronische registratie gemaakt door Eddy Geeraerts, België (alleen audio):

– *Download  electronische registratie (audio met gelijktijdige projectie van de partituur):
http://youtu.be/BtqpTlqJP-0 (kopieer en breng over naar browser)

15* – “Dialogen” voor fluit, cello, piano en (optioneel) spreekstem (2011)

I: Discussie; II: Dispuut; III: Reflectie; IV: Viering
Bezetting: spreekstem(optioneel) fl vc pf
Uitvoeringstijd: ca 16 min.
– Download partituur:
I: 15 Part1 (NL)
II: 15 Part2 (NL)
III: 15 Part3a (NL, met tekst)
IV: 15 Part4 (NL)
– Download toelichting met tekst:
15 Toelichting (NL)ouzovsky
 *CD-opname (tekst van deel III engelstalig):
Track 9-12 op CD “Lines to Infinity”, uitgebracht door Navona Records (zie kolom “Bestellen”, CD#17)
Uitvoerenden: Markéta Soldánová, fluit, Petr Nouzovsky, cello, Lucie Kaucká, piano en David Chevallier, spreekstem

14* – “Onvoorwaardelijk”, reflecties op een virtueel spiegelbeeld gebaseerd op het gedicht “Quiero” van Jorge Bucay (2010)

Bezetting: spreekstem pf
Uitvoeringstijd: ca 5 min.
– Download partituur met Nederlandse tekst:
14A Part

– Download partituur met Engelse tekst:
14B Score
– Download tekst en toelichting:
14 Tekst
– *Download audio-opname:

Uitvoerenden: Maarten van Veen (spreekstem) en Peter Greve (piano).
Opname gemaakt ten huize van Hilly Bosch in Amsterdam op 13-12-2013. 

13 – “Voices” voor beiaard (2010)

I: Vivos voco; II: Mortuos plango; III: Fulmina frango; IV: Praedico pacem; V: Gaudia porto
Bezetting: beiaard (3- of 4-oktaven, gelijkzwevend gestemd)
Uitvoeringstijd: ca 9 min.
– Download partituur:
I: 13 Part1

II: 13 Part2
III: 13 Part3
IV: 13 Part4
V: 13 Part5
Het werk is gepubliceerd in het “GeNeCo Carillon Album (muziek gecomponeerd door leden van het Genootschap van Nederlandse Componisten“, uitgebracht ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het Genootschap in 2011.
– Download toelichting:
13 Explanation

12 – ”Give us Peace” voor gemengd koor, blazersensemble, piano en slagwerk (2010)

I: Dreams of Peace; II: Supplication; III: Incantation; IV: Monody; V: Devastation; VI: Despair (Lamento); VII: Reconciliation
Bezetting: SATB picc 2fl hb EH es-kl bes-kl bh bas-kl alt-sax tenor-sax fg cfg 2hr trp trb tb pf slgwrk (1sp)
NB: versie voor gemengd koor en orgel zie cat.nr. 09
Uitvoeringstijd: ca 9 min.
– Download partituur:
I: 12 Part1
II: 12 Part2
III: 12 Part3
IV: 12 Part4
V: 12 Part5
VI: 12 Part6
VII: 12 Part7
– Download toelichting (Engelstalig):
12 Explanation

11* – “Magic Winter” voor strijkorkest (2010)

Omwerking voor strijkorkest van het onder 04 genoemde strijkkwartet
I: Adagio – Allegro vivace – Tempo I; II: Adagio – Andante espressivo – Tempo I; III: Allegro moderato
Bezetting: strijkorkest (minimaal 4-4-3-2-1)
Uitvoeringstijd: ca 16 min.
– Download partituur:
I: 11 Part1, versie 02
II: 11 Part2, versie 02
III: 11 Part3, versie 02
– Download toelichting:
11 Toelichting (NL)
– *Download audio-opname (deel I, II, III):

Opname ook beschikbaar via: https://soundcloud.com/user-749631244/sets/magic-winter. 
Uitvoerenden: strijkers van het Janácek Philharmonic Orchestra (Ostrava, Tsjechië) o.l.v. Anthony Armore.
Opname gemaakt in het Dum Kultury in Ostrava op 13-05-2014.

10* – Liederen op Oost-Europese volkspoëzie voor gemengd koor en orkest (2010)

I: Drinkliederen; II: Reidans; III: Daina; IV: Liefdeslied; V: Strijd en vermaning
Bezetting: SATB 2fl(II ook picc) hb EH 2kl 2fg(II ook cfg) 2hr 2trp trb slgwrk (2 sp) pf str
NB: voor versie met 4-handig pianobegeleding zie cat.nr. 05
Uitvoeringstijd: ca 13 min.
– Download partituur:
I: 10 Part1

II: 10 Part2
III: 10 Part3
IV: 10 Part4
V: 10 Part5
– Download toelichtingen:
10 Teksten (DE)
05 Toelichting op de gebruikte Istrische toonladder
– *Download audio-opname (deel I, II, III, IV, V):

 Uitvoerenden: Koor van de Nationale Opera te Sofia en het New Europe Symphony Orchestra olv Peter Greve
Opname gemaakt in de Bulgaria Hall in Sofia op 2-3 oktober 2010

09* – “Give us Peace” voor orgel en gemengd koor (2009)

I: Dreams of Peace; II: Supplication; III: Incantation; IV: Monody; V: Devastation; VI: Despair (Lamento); VII: Reconciliation
Bezetting: SATB org
NB: versie voor gemengd koor, blazersensemble, piano en slagwerk: zie cat.nr. 12
Uitvoeringstijd: ca 9 min.
– Download partituur:
I: 09 Part1
II: 09 Part2
III: 09 Part3
IV: 09 Part4
V: 09 Part5
VI: 09 Part6
VII: 09 Part7
– Download toelichting:
09 Toelichting (NL)
– *CD-opname:
Track 8-14 op CD “Voices of Earth and Air, Vol.II”, uitgebracht door Navona Records (te beluisteren via o.a. Spotity)
Uitvoerenden: Karel Martinek, orgel en het Kühn Mixed Choir (Praag) o.l.v. Marek Vorlicek

08 – Ensemble-muziek voor Suzuki-leerlingen (2009)

I: Zwaan-kleef-aan; II: Familie Beer; III: Polka; IV: De kleinkinderen van Koning Babar; V: Stoomtrein
Bezetting: variabele strijkersbezetting met piano-begeleiding
Uitvoeringstijd: 1-2 min. per deel
– Download partituur:
I: 08 Part1
II: 08 Part2
III: 08 Part3
IV: 08 Part4
V: 08 Part5
– Download toelichting:
08 Toelichting

07* – Liederen op Nederlandse kinderpoëzie voor bariton-solo, gemengd koor, 4 houtblazers, piano en slagwerk (2008)

I: Het Algemeen; II: De Lente; III*: Annemieke; IV: Aftelkanon; V: Chanson; VI: De Kat; VII: Cortège; VIII: Ketellapper; IX*: Bellen blazen; X: Verkering I; XI*: Verkering II; XII*: Carnaval der Zotten (Can-can Finale): Lof der Brave Kind’ren – Triomf der Stoute Kind’ren
Bezetting (versie 01): bariton-solo SATB fl(ook picc) hb(ook EH) kl(ook bh of bas-kl) fg slgwrk (1 sp) pf
NB: voor versie 02, met toegevoegde hoorn, zie cat.nr. 19
Uitvoeringstijd: ca 15 min.
– Download partituur:
I: 07 Part1
II: 07 Part2
III: 07 Part3
IV: 07 Part4
V: 07 Part5
VI: 07 Part6
VII: 07 Part7
VIII: 07 Part8
IX: 07 Part9
X: 07 Part10
XI: 07 Part11
XII: 07 Part12

Download toelichtingen:
Titelpg + inleiding (blz.1-3)
Teksten (blz.4-7)
Toelichting modi (blz.8)
Notenvoorbeelden modi (blz.9)
Korte samenvatting (NL)
– *Download video-opname (deel III, IX, XI, XII):
www.youtube.com/watch?v=gCQsFB9W3JI
Uitvoerenden: Het Eemnesser Stadskoor o.l.v. Frank Schotel (tevens baritonsolist), blazers van het orkest Camerata ’54, Toine Schreurs (slagwerk), Peter Greve (piano).
Live video-opname van de première op 21-11-2009 in Het Stompe Torentje te Eemnes.

06* – Het Paleis van de Droomkoning, symfonisch gedicht voor groot orkest (2007)

Bezetting: picc 2fl 2hb EH 3kl bas-kl 2fg 4hr 3trp 3trb tb slgwrk (waaronder pf; 4 sp) str
Uitvoeringstijd: ca 11 min.
– Download partituur:
06 Part
 
– Download scenario:
06 Scenario (NL) (per minuut)
– Download essay:
06 Dromen en muziek
– *Download audio-opname:
06 Audio
Ook beschikbaar op SoundCloud via: https://soundcloud.com/user-749631244/palace-of-the-dreamking 
Uitvoerenden: New Europe Symphony Orchestra o.l.v. Peter Greve.
Opname gemaakt in de Bulgaria Hall in Sofia voorafgaand aan de première op 19 oktober 2008.

05* – Liederen op Oost-Europese volkspoëzie voor gemengd koor met 4-handig pianobegeleiding (2006)

I*: Drinkliederen; II*: Reidans; III*: Daina; IV: Liefdeslied; V*: Strijd en vermaning
Bezetting: SATB pf 4-handig
NB: versie voor gemengd koor en orkest, zie cat.nr. 10
Uitvoeringstijd: ca 13 min.
– Download partituur:
I: 05 Part1
II: 05 Part2
III: 05 Part3
IV: 05 Part4
V: 05 Part5

– Download tekst:
05 Teksten
– Download toelichtingen:
05 Toelichting op de tekst
05 Toelichting op de gebruikte Istrische toonladder
– *Download audio-opname (deel I, II, III, V):

 Uitvoerenden: Het Amersfoorts Kamerkoor met Frank Herman en Peter Greve, 4-handig piano, o.l.v. Jos Leussink.
Live opname van de première op 10 maart 2007 in de St. Franciscus Xaveriuskerk te Amersfoort.
NB: Het vierde lied, “Liefdeslied” (zie cat. nr. 10), werd later toegevoegd en is niet op deze opname te horen.

04 – Strijkkwartet (2005)

I: Adagio – Allegro vivace – Tempo I; II: Adagio – Andante espressivo – Tempo I; III: Allegro moderato
Bezetting: 2vi va vc
Uitvoeringstijd: ca 16 min.
– Download partituur:
I: 04 Part1
II: 04 Part2
III: 04 Part3
– Download toelichting:
04 Toelichting (NL)

03*- Sonate voor fluit en piano (2004)

I: Vivace – Andante – Tempo I; II: Larghetto – Presto – Tempo I; III: Aksak: Allegro molto (alla Turca)
Bezetting: fl(ook picc) pf
Uitvoeringstijd: ca 12 min.
– Uitgave bladmuziek: Edition MatchingArts (2017)
– Bladmuziek bestellen:
http://www.ma-collective.com/edition/sheet-music/product/127-greve-sonata-2005-for-flute-and-piano

– Download toelichting:
03 Toelichting op de term Aksak

– *CD-opname :
Track 3-5 op CD “Lines to Infinity”, uitgebracht door Navona Records (zie kolom “Bestellen”, CD#17)
Uitvoerenden: Petr Hladik, fluit/piccolo en Lucie Kaucká, piano

02* – Partita voor 11 koperblazers (2004)

I: Sinfonia: Largo – Allegro energico – Tempo I; II*: Canzon per Sonar (“Terugblik op Giovanni Gabrieli”): Sostenuto – Allegro – Tempo I, grave; III*: Motu proprio: Allegro giusto
Bezetting: 5trp 2hr 2trb 2tb
NB: voor versie voor dubbelblaaskwintet en bas instrument, zie cat.nr. 17
Uitvoeringstijd: ca 9 min.
– Download partituur:
I: 02 Part1 (versie 03)
II: 02 Part2 (versie 03)
III: 02 Part3 (versie 03)
– Download toelichting (Engelstalig):
02 Explanation
– *Download electronische registratie, gemaakt door Eddy Geeraerts, België
(de drie delen staan achter elkaar gemonteerd op één track):

*CD-Opname:
Track 2-4 op CD “The Palace of the Dreamking and other works of Peter Greve”, uitgebracht door Navona Records, te beluisteren via o.a. Spotify
Uitvoerenden: Leden van het Zagreb Festival Orchestra o.l.v. Ivan Josip Skender

01* – Concert voor piano en orkest (2003)

I: Moderato – Meno mosso, rubato – Più mosso, agitato – Tempo I; II: Adagio – Andante – Vivace
Bezetting: 2 fl(II ook picc) hb EH 2kl(II ook Es-kl) bas-kl 2fg 2hr 2trp slgwrk (1 sp) piano-solo str
Uitvoeringstijd: ca 20 min.
– Download partituur:
I: 01 Part1

II: 01 Part2
– Download toelichting:
01 Toelichting

– *Download audio-opname:
I: 01 Audio1
II: 01 Audio2
Uitvoerenden: Viktoria Vassilenko, piano, met het New Europe Symphony Orchestra o.l.v. Peter Greve.
Opname gemaakt in de Bulgaria Hall in Sofia op 24-25 October 2009.